Karmen Mandl

Karmen Mandl

   STARŠEVSKA MODROST

   NAŠ VPLIV NA OTROKE JE VELIKO VEČJI KOT SE ZAVEDAMO

6.2.2022

Autor:
KARMEN MANDL

Leta 1979 sta R. Rosenthal in L. Jacobson izpeljala zanimivo raziskavo o vplivu učitelja na samopodobo in uspeh učencev. Na začetku šolskega leta sta osnovnošolskim otrokom v nekaj razredih s testom preverila IQ. Nato sta naključno izbrala nekaj otrok in njihovim učiteljem dejala, da je test pri teh otrocih ugotovil izjemne intelektualne sposobnosti. Rezultati so bili presenetljivi. Ti naključni otroci so v tem letu zablesteli, vedli so se lepše in celo IQ se jim je povišal. Zgolj dejstvo, da je nekdo verjel vanje, je vplivalo na njihovo samopodobo. (V strokovni literaturi to poznamo kot Pigmalionov oz. Rosenthalov učinek.)

Tudi kasnejše raziskave z uporabo kamer so potrdile, da so se učitelji tem otrokom večkrat nasmehnili, bili do njih bolj pozorni, četudi so to počeli popolnoma nezavedno. Se zavedamo, kakšen vpliv imamo na otroke in drug na drugega? Govorimo z otroki, kot da so najmodrejša, najprijaznejša in najbolj čudovita bitja na svetu, kajti to, kar verjamejo bodo tudi postali.

Več idej in aktivnosti, s katerimi se povežemo z otrokom in krepimo odnos, za razumevanje in umiritev čustev, za krepitev samozavesti in vztrajnosti otrok lahko najdete v moji knjigi Moje supermočihttps://gusarnik.eu/moje-supermoci/